Zakres usług

Zakres usług

Klienci indywidualni

Nasza oferta dla klientów indywidualnych obejmuje w szczególności udzielanie porad i opinii prawnych, sporządzanie i opiniowanie dokumentów oraz reprezentowanie przed sądami, urzędami oraz organami administracji.

Sprawy Cywilne

Szczegóły
 • sprawy o zapłatę, windykacja, potrącenia
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o naruszenie własności i posiadania
 • sprawy o darowiznę, najem, dzierżawę
 • sprawy dot. służebności, o zasiedzenie, eksmisję

Sprawy Rodzinne

Szczegóły
 • rozwód i separacja
 • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • pozbawienie / ograniczenie / przywrócenie / powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • sądowe ustalenie ojcostwa, o zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o unieważnienie uznania dziecka

Spadki

Szczegóły
 • nabycie spadku na podstawie testamentu i ustawy
 • przyjęcie, odrzucenie spadku
 • podział spadku
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku
 • długi spadkowe

Odszkodowania

Szczegóły
 • sprawy o odszkodowanie
 • sprawy o zadośćuczynienie

Sprawy Karne

Szczegóły
 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona oskarżonego przed Sądem
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym

Sprawy Karne

Szczegóły
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego
 • reprezentacja oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym – przerwa w karze
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Sprawy Pracownicze

Szczegóły
 • spory dot. stosunku pracy
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, świadczeń
 • sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie

Firmy

Kancelaria świadczy pomoc w obsłudze przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Obsługa Prawna

Szczegóły
 • sprawy cywilne i gospodarcze
 • projekty umów, opracowanie wniosków
 • negocjacje, windykacja należności

Sprawy sądowe

Szczegóły
 • postępowania sądowe
 • postępowania egzekucyjne
 • opracowania wniosków

Prawo Pracy

Szczegóły
 • doradztwo prawne
 • opiniowanie i sporządzanie umów
 • legalizacja zatrudnienia kandydatów do pracy

Cudzoziemcy

Pomagamy cudzoziemcom w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt na terytorium Polski.

Zezwolenie na pobyt

Szczegóły
 • legalizacja pobytu
 • legalizacja zatrudnienia
 • pomoc w sporządzaniu pism
 • reprezentowanie przed administracją publiczną

Zezwolenie Na Pracę

Szczegóły
 • doradztwo prawne
 • pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pracę typu A
 • pomoc w sporządzaniu wniosków

Uzyskanie Obywatelstwa

Szczegóły
 • udzielanie porad prawnych
 • reprezentowanie cudzoziemców przed właściwymi organami
 • sporządzanie pism i wniosków

Współpraca kancelarii adwokackiej z różnymi firmami, agencjami pracy, psychologami, korporacjami, podmiotami z branży przemysłowej, i szkołami jest niezwykle wartościowa i wszechstronna. Nasza kancelaria adwokacka, od lat zaangażowana jest w obszar prawa i doradztwa prawno-biznesowego, dlatego też nawiązała partnerskie relacje z różnymi podmiotami w celu zapewnienia kompleksowej obsługi klientów.