Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wysokość honorarium ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z Klientem po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy i uzgodnieniu celu oraz zakresu działań prawnych.

Co wpływa na wysokość honorarium adwokata?

  • charakter sprawy i jej skomplikowany aspekt prawny,
  • wartość przedmiotu sprawy,
  • nakład środków na prowadzenie sprawy,
  • miejsce prowadzenia sprawy,
  • termin wykonania zlecenia.

Rodzaje rozliczeń:

  • wynagrodzenie zryczałtowane – wysokość wynagrodzenia określana jest z góry po przeanalizowaniu sprawy i oszacowaniu wymaganego nakładu pracy,
  • wynagrodzenie według stawki godzinowej – wysokość wynagrodzenia zależy od czasu wykonania zlecenia i uzgodnionej stawki godzinowej, ten system rozliczeń głównie stosowany jest w przypadku stałej obsługi prawnej gdy utrudnione lub niemożliwe jest określenie zakresu prac,
  • premia od sukcesu (ang. success fee) – wynagrodzenie składa się z kwoty należnej za prowadzenie sprawy oraz premii, którą jest z góry określony procent od wartości sprawy w przypadku jej wygrania lub osiągnięcia korzystnej dla Klienta ugody. Procent ten jest indywidualnie ustalany z Klientem.

Wynagrodzenie Kancelarii płatne jest z góry, a do jego kwoty doliczany jest obowiązkowy podatek VAT. W szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie należności na raty. Wynagrodzenie za pierwszą poradę prawną w sprawie, która zostanie powierzona Naszej Kancelarii będzie zaliczone na poczet należności głównej honorarium.