Kancelaria ukierunkowana jest na rozwiązywanie problemów, z którymi Klienci spotykają się w swoim życiu prywatnym i zawodowym. Powierzone sprawy prowadzone są rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem. Na bieżąco informujemy o wynikach podejmowanych przez Nas działań. W relacji z Klientem stawiamy przede wszystkim na wzajemne zaufanie oraz sprawną komunikację. Naszym celem jest satysfakcja Klienta ze świadczonych przez Nas usług.

KLIENT INDYWIDUALNY

Nasza oferta dla klientów indywidualnych obejmuje w szczególności udzielanie porad i opinii prawnych, sporządzanie i opiniowanie dokumentów oraz reprezentowanie przed sądami,urzędami oraz organami administracji. Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w następujących dziedzinach:

 • sprawy o zapłatę, windykacja, potrącenia
 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie
 • sprawy wynikające ze stosunków umownych
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o naruszenie własności i posiadania
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy dotyczące służebności
 • najem i dzierżawa
 • darowizna i jej odwołanie
 • ochrona dóbr osobistych
 • SPRAWY SPADKOWE
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • zrzeczenie się dziedziczenia
 • sprawy o dział spadku
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku

SPRAWY RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • sprawy o rozwód i separację
 • o sądowe zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • o podział majątku wspólnego
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o pozbawienie / ograniczenie / przywrócenie / powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • o sądowe ustalenie ojcostwa
 • o zaprzeczenie ojcostwa
 • o unieważnienie uznania dziecka

SPRAWY KARNE

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym – Prokuratura i Policja
 • obrona oskarżonego przed Sądem we wszystkich instancjach
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego przed Sądem we wszystkich instancjach
 • reprezentacja oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym – przerwa w karze
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
SPRAWY PRACOWNICZE
 • spory dotyczące istnienia i treści stosunku pracy
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych (dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, odprawa, ekwiwalenty itd.)
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem
 • wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę (sprawy o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie)

KLIENT BIZNESOWY

Kancelaria świadczy pomoc w obsłudze przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, obejmującej następujące zagadnienia:

 • sprawy cywilne i gospodarcze
 • w tym opracowywanie projektów umów
 • negocjacje
 • prowadzenie postępowań sądowych
 • windykację należności oraz sądowe postępowania egzekucyjne
 • sprawy administracyjne, głównie związane z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców
 • obejmujące opracowywanie wniosków
 • odwołań i zażaleń
 • występowanie ze skargami przed sądami administracyjnymi
 • prawo pracy, obejmujące doradztwo
 • sprawy sądowe

Obsługa klientów biznesowych obejmuje również prowadzenie sporów sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz sądami arbitrażowymi. W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, proponujemy zarówno doraźną, jak i stałą, comiesięczną obsługę prawną, w zależności od indywidualnych potrzeb.

CUDZOZIEMCY

UZYSKIWANIE ZEZWOLEŃ NA POBYT DLA CUDZOZIEMCÓW (KARTA POBYTU) Pomagamy cudzoziemcom w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt na terytorium Polski. Zakres Naszych usług związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców obejmuje doradztwo prawne, udzielanie porad prawnych, pomoc w sporządzaniu pism i wniosków, jak również reprezentowanie cudzoziemców przed właściwymi organami w trakcie postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt. 

Doradzamy cudzoziemcom  w m.in. w sprawach o:

 • wydanie wizy do Polski
 • wydanie zezwolenia na pobyt czasowy (karta czasowego pobytu)
 • wydanie zezwolenia na pobyt stały (karta stałego pobytu)
 • wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE UZYSKIWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ DLA CUDZOZIEMCÓW

Kancelaria świadczy również usługi obejmujące kompleksowe doradztwo prawne w sprawach o uzyskanie zezwoleń na pracę typu A. Posiadamy doświadczenie w uzyskiwaniu zezwoleń na pracę dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. 

POMOC PRAWNA W ZAKRESIE UZYSKANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Doradzamy cudzoziemcom w sprawach związanych z uzyskaniem obywatelstwa polskiego. Pomoc prawna w powyższym zakresie obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie cudzoziemców przed właściwymi organami, sporządzanie odpowiednich pism i wniosków.

Na podstawie 34 opinii.
michal pawel
michal pawel
2022-09-05
Zweryfikowana
Mieszkam poza Oławą dobre 300 km. Miałem przyjemność współpracować z panią adwokat.Polecam w 100%Bardzo kompetentna osoba.Obsługa prawna pełen profesjonalizm
Jakub Chenafi
Jakub Chenafi
2022-09-05
Zweryfikowana
Polecam usługi Pani Amelii. Osoba kompetentna na odpowiednim stanowisku, sprawna pomoc i obsługa na najwyższym poziomie. Jeszcze raz dziękuję za pomoc Pani Amelio!
Aleksandra Engel
Aleksandra Engel
2022-09-04
Zweryfikowana
Rzetelnie, profesjonalnie!
Anna
Anna
2022-09-04
Zweryfikowana
Polecam! Ambitna i rzetelna, świetnie przygotowana merytorycznie i postepujaca według ściśle określonych reguł. Posiada niezbędna wiedzę, którą potrafi wykorzystać dzięki czemu obsługa prawna była fachowa i profesjonalna. Do sprawy podeszla z empatią i zaangażowaniem, starając się zrozumieć moje położenie i dostosować strategię do sytuacji. Umie słuchać dzięki czemu wyciągnęła trafne wnioski i doprowadziła do satysfakcjujacego mnie wyroku.
Anna Dolia
Anna Dolia
2022-09-04
Zweryfikowana
Pełen profesjonalizm i wielkie wsparcie ze strony Pani Amelii. Wszystko wyjaśnione i nakreślone już na samym początku współpracy, zrealizowane w 100%. Wielkie dzięki. Z ręką na sercu mogę polecić każdemu nie tylko z Oławy!
Alicja Małecka
Alicja Małecka
2022-09-04
Zweryfikowana
Polecam z całego serca Panią Amelię . Kompetentna i profesjonalna . Zawsze Świetnie przygotowana do każdej rozprawy. Dziękuje za zaangażowanie i wsparcie.
Marcela Trybułowska
Marcela Trybułowska
2022-09-04
Zweryfikowana
Gorąco polecam Panią Adwokat! Jej obszerna wiedza w tematyce odszkodowań pomogła mi wygrać sprawę (według innych specjalistów z góry przegraną). Na każde moje pytanie, a było ich wiele fachowa i rzetelna odpowiedź. Jeszcze raz dziękuję 🙂
Jakub Waszak
Jakub Waszak
2022-08-25
Zweryfikowana
Rzetelna współpraca i zaangażowanie